Đèn nhà xưởng AHB430

Đặc điểm

-       Hộp đựng chấn lưu bằng tôn

-       Chóa nhôm cao cấp, chống bụi, loại cát, loại bóng, bông cúc.

Xem tiếp...

 • Viết bởi Quản trị
 • Lượt xem: 3634

Đèn nhà xưởng AHBLED80/100/120/150

Đặc điểm

Chóa đèn được làm bằng nhôm chất lượng cao.

Thiết kế thân vỏ tản nhiệt tốt, kéo dài tuổi thọ của bóng đèn LED.

Xem tiếp...

 • Viết bởi Quản trị
 • Lượt xem: 3487

Đèn nhà xưởng AHB485PC

     Đặc điểm
   
Hộp đựng chấn lưu bằng nhôm đúc áp lực.
    Chóa nhôm cao cấp, chống bụi.
    Đui sứ E40
    Bộ điện và bóng đèn Philips

Xem tiếp...

 • Viết bởi Quản trị
 • Lượt xem: 3389

Đèn nhà xưởng AHB380

Đặc điểm

Hộp đựng chấn lưu bằng tôn

Chóa nhôm cao cấp, chống bụi, loại cát, loại bóng, bông cúc.

Đui sứ E27-E40 mạ Niken

Bộ điện và bóng đèn Philips

Xem tiếp...

 • Viết bởi Quản trị
 • Lượt xem: 3870

Đèn nhà xưởng AHB520

Đặc điểm

-       Hộp đựng chấn lưu bằng nhôm đúc áp lực.
 Chóa nhôm cao cấp, chống bụi.
 Đui sứ E27-E40 mạ Niken
 Bộ điện và bóng đèn Philips

Xem tiếp...

 • Viết bởi Quản trị
 • Lượt xem: 3516

Đèn nhà xưởng AHB420G

Đặc điểm

-       Hộp đựng chấn lưu bằng nhôm đúc áp lực.

    Chóa nhôm cao cấp, chống bụi.

    Kính chịu nhiệt cao cấp 5mm

Xem tiếp...

 • Viết bởi Quản trị
 • Lượt xem: 3885