Trang chủ Đèn Pha Đèn pha dân dụng

Đèn pha cao áp ngoài trời AFL208

Đặc điểm

-    Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực, chóa kính chịu lực, chống bụi

-    Đui sứ E40 mạ Niken

-    Bộ điện và bóng đèn Philips

Xem tiếp...

 • Viết bởi Quản trị
 • Lượt xem: 2545

Đèn pha cao áp ngoài trời AFL055

Đặc điểm

-    Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực, chóa kính chịu lực, chống bụi

-    Đui sứ E40 mạ Niken

-    Bộ điện và bóng đèn Philips

Xem tiếp...

 • Viết bởi Quản trị
 • Lượt xem: 2462

Đèn pha cao áp ngoài trời AFL209

Đặc điểm

-    Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực, chóa nhôm, kính chịu lực, chống bụi

-    Đui sứ E40 mạ Niken

-    Bộ điện và bóng đèn Philips

Xem tiếp...

 • Viết bởi Quản trị
 • Lượt xem: 2610

Đèn pha cao áp ngoài trời AFL103

Đặc điểm

-    Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực, chóa kính chịu lực, chống bụi

-    Đui sứ E40 mạ Niken

-    Bộ điện và bóng đèn Philips

Xem tiếp...

 • Viết bởi Quản trị
 • Lượt xem: 2463

Đèn pha cao áp ngoài trời AFL406

Đặc điểm

-    Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực, chóa kính chịu lực, chống bụi

-    Đui gài (P)SFC

-    Bộ điện và bóng đèn Philips

Xem tiếp...

 • Viết bởi Quản trị
 • Lượt xem: 2641

Đèn pha cao áp ngoài trời AFL207

Đặc điểm

-    Thân đèn bằng nhôm đúc áp lực

-    Chóa nhôm, kính chịu lực, chống bụi

-    Đui sứ E40

-    Bộ điện và bóng đèn Philips

Xem tiếp...

 • Viết bởi Quản trị
 • Lượt xem: 2588