Đèn chống thấm ACT097

Đặc điểm

Thân máng được làm bằng polycarbonate, chụp đèn được làm bằng ABS.

Đèn sử dụng chấn lưu điện tử và bóng Philips

Cấp cách điện: Class I         

Phù hợp tiêu chuẩn EN60598 - TCVN 5828/5829

Xem tiếp...

  • Viết bởi Quản trị
  • Lượt xem: 3406

Đèn chống thấm ACT098

Đặc điểm

Thân máng được làm bằng polycarbonate, chụp đèn được làm bằng ABS.

Đèn sử dụng chấn lưu điện tử và bóng Philips

Cấp cách điện: Class I         

Phù hợp tiêu chuẩn EN60598 - TCVN 5828/5829

Xem tiếp...

  • Viết bởi Quản trị
  • Lượt xem: 3603