Đèn Exit chống nổ BYY

Đặc điểm

Điện áp: 220V

Cấp chống thấm: IP65

Bóng đèn:LED>=1W

Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT4

Xem tiếp...

  • Viết bởi Quản trị
  • Lượt xem: 3600

Đèn chống nổ BPY

Đặc điểm

Điện áp: 220V/50Hz

Bóng đèn: G13(1 x 40W, 2 x 40W)

Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT6

Xem tiếp...

  • Viết bởi Quản trị
  • Lượt xem: 4173

Đèn BCD

Đặc điểm

Điện áp: 220V/50Hz

Cấp chống thấm: IP54-IP65

Bóng đèn: 100W-400W

Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT4

Xem tiếp...

  • Viết bởi Quản trị
  • Lượt xem: 4890

Đèn sự cố chống nổ BCJ

Đặc điểm

Điện áp: 220V

Cấp chống thấm: IP65

Bóng đèn:LED>=4W

Tiêu chuẩn phòng nổ: Exd II BT4

Xem tiếp...

  • Viết bởi Quản trị
  • Lượt xem: 5039